Adatvédelmi tájékoztató

Itt add meg az alcímet

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(hatályos: 2020. Július 1. napjától)

BEVEZETŐ

Kiemelten fontos számunkra, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes és hatályban lévő adatvédelmi szabályozást és a törvényeket, így az alábbiakban bemutatjuk a www.helikopteringatlan.hu és a https://www.facebook.com/helikopteringatlan/ adatvédelemre vonatkozó folyamatait és azt, hogy hogyan kerülünk kapcsolatba a személyes adatokkal és azokat milyen célból, milyen jogalappal kezeljük.

Mik azok a személyes adatok? A személyes adat az érintettre vonatkozó információ, tehát bármely információ alapján azonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó információ, pl. név, lakcím, azonosító szám, telefonszám, helymeghatározó adat stb. Az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, az adatkezelés az adatokon végzett bármely művelet, pl. azok felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása. Az Érintett az a természetes személy, akire vonatkoznak a személyes adatok. (pl. a honlap látogatója, érdeklődője, szerződéses partner, ajánlatot kérő személy vagy pl. közösségi felületen hozzászóló érdeklődő )

Mivel foglalkozunk?

Fő profilunk az ingatlanközvetítés. Célunk, hogy a lehető leghatékonyabban gazdát cseréljenek az ingatlanok. Az ingatlanokkal kapcsolatos megbízási szerződésünk alapján - a szerződésben foglaltak feltételek szerint - az ingatlant különböző hirdetési felületeken hirdetjük a tulajdonos, megbízó hozzájárulásával. Az érdeklődő ügyfeleknek kiajánljuk azokat és be is mutatjuk, végső soron értékesítjük azt.

· AZ ADATKEZELŐ

Neve: Kochnyák András
Képviselő neve: Kochnyák András e.v.
Elérhetősége: +36-30-685-63-01
Hivatalos levelezési cím: k.andras@helikopteringatlan.hu
Adatkezelő honlapjának címe: www.helikopteringatlan.hu, https://www.facebook.com/helikopteringatlan/

Cégjegyzékszám:

Neve: Bodnár László
Képviselő neve: Bodnár László e.v.
Elérhetősége: +36-20-929-38-07
Hivatalos levelezési cím: b.laszlo@helikopteringatlan.hu
Adatkezelő honlapjának címe: www.helikopteringatlan.hu, https://www.facebook.com/helikopteringatlan/

Cégjegyzékszám:

· ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely adatvédelmi tisztviselő alkalmazását indokolttá tenné.

· HOGYAN KERÜLÜNK KAPCSOLATBA AZOKKAL A SZEMÉLYES ADATOKKAL, AMELYEKET KEZELÜNK?

 • Kapcsolatfelvétel során:

Kapcsolatfelvételre a www.helikopteringatlan.hu és a www.facebook.com/helikopteringatlan weboldalon kihelyezett "Kapcsolat" gombra kattint, itt talál egy űrlapot (Contact form) "Küldjön üzenetet" felirattal!

Milyen adattokat kérünk, miért és mi alapján?

A kapcsolatfelvételt biztosítjuk az érdeklődő látogatóknak, hogy közvetlenül fel tudják venni kapcsolatot cégünkkel. A név, az e-mailcím és a telefonszám megadását kérjük, melyeket a látogató hozzájárulásával kezelünk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Az üzenete a saját postafiókunkba kerül. Abban az esetben, ha nem jön létre üzleti kapcsolat közöttünk, levelét töröljük. Rendszeresen takarítjuk postafiókunkat , de legalább hat havonta.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja az iroda@helikopteringatlan.hu e-mail címre küldött üzenetével, ebben az esetben egy munkanapon belül töröljük az üzenetét, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek minősül.

3.2 Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet

Ha kapcsolatfelvételi célból közvetlenül a iroda@helikopteringatlan.hu e-mail címre küld üzenetet, az adatait így kezeljük:

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Nyilvános elektronikus levelezési címünkre közvetlenül is küldhet üzenetet, az így küldött üzenetnél megismerjük a nevét, az e-mail címét és minden további személyes adatát, amelyet az üzenetben elhelyez (pl. foglalkozás, telefonszám, fényképe az aláírásánál). A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytassunk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Ha nem jön létre üzleti kapcsolat, az ajánlatunkat nem fogadja el levelét töröljük a rendszeres karbantartási munkálatok során, de legalább hat havonta.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenet küldésével, amelyet az iroda@helikopteringatlan.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha elfogadja ajánlatunkat?

Amennyiben ajánlatunkat elfogadja és létrejön közöttünk az üzleti kapcsolat, az eredeti Ön által küldött üzenetet megtartjuk és a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait.

3.3 Kapcsolatfelvétel nyilvános telefonszám útján

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

A honlapunkra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, a további kapcsolattartást megkönnyítsük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. A híváslistánk magától törlődik a készüléken, 14 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az iroda@helikopteringatlan.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számot, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha kapcsolatban maradunk?

Abban az esetben, ha tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, a telefonszámot elmentjük a telefonunkra, laptopunk listájára a munkakapcsolat közvetlen fenntartása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait.

3.4 Számlázási kötelezettségünk teljesítése

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Számláinkat elsősorban elektronikus úton állítjuk ki. (szamlazz.hu; billingo.hu). A kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázi név, számlázási cím, e-mail cím (az elektronikus számla megküldésének biztosítására).
Ha átutalással egyenlíti ki a számlánkat, a bankszámlakivonat tartalmazza az utalást indító fél nevét és bankszámlaszámát.
Jogi kötelezettségünk a számlázás, ezért ezekre az adatokra feltétlenül szükségünk van a számviteli szabályok alapján.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A tárolás időtartamát jogszabály írja elő, eszerint a kiállítás éve + 8 év a megőrzés időtartama.

Mi történik, ha nem adja meg a kért adatokat vagy hiányos adatokat szolgáltat?

Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk, jogi kötelezettségünket nem tudjuk teljesíteni, így az üzleti kapcsolatunk nem tartható fenn tovább.

3.5 Szolgáltatásaink teljesítése, szerződéskötés

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Szolgáltatásaink nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adatokkal: név, cím, e-mailcím, telefonszám, ügyfél nyilvántartási száma (ha egyéni vállalkozó), székhely cím, kapcsolattartó neve.
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, szerződéskötés céljából és az adatkezelés célja az ügyfelünk, megbízónk által adott megbízás teljesítése.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A tárolás időtartama függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés megszűnésétől számított öt évig kötelesek vagyunk megőrizni az adatokat.

Mi történik, ha nem adja meg a kért adatokat?

Szolgáltatásaink természetéből fakad, hogy tudnunk kell, kivel kötünk szerződést akár szóban, akár írásban. Ha nem ismerjük a kért adatokat, a szerződéskötés elmarad és töröljük minden adatát a rendszereinkből.

3.6 Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése

Munkánkat szoros együttműködésben végezzük hasonló területen dolgozó szakemberekkel, partnerekkel, kisvállalkozókkal, szakmai konzultációt folytatunk a napi munkafolyamatok biztosításához olyan személyekkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, vagy valaha szerződéses kapcsolatban álltunk.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?

Partnereink nevét, címét, telefonszámát, e-mail és a kapcsolattartó címét kezeljük jogos érdek alapján. A mindennapi munka életszerű kivitelezése a célunk az adatkezeléssel.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Hosszú távú, de időszakos üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy tiltakozásig, törlési kérelemig.

3.7 Technikai adatok

A technikai adatokba beletartozik az IP cím, a bejelentkezési információ, böngészőadatok és az oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja és a készülék adatai, amivel az oldalt megtekintette. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk. (GoogleAnalytics). Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy a felhasználók szokásait kielemezzük az oldalon és megőrizzük az oldalunk biztonságos működését. Az adatok feldolgozásának jogalapja a látogató érdeklődése a tevékenységünk irányába, ami lehetővé teszi, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk az adatokat és az üzlet növelésére felhasználjuk.

3.8. Anonimizált adatok és "Cookie"-k

A www.helikopteringatlan.hu és a www.facebook.com/helikopteringatlan oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. "cookie"-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe. Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy az oldal használata felhasználóbarát legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

-a böngészőben a "cookie"-k letiltásával vagy az itt található eszköz segítségével:https://www.youronlinechoices.com/hu/

3.8. Marketingadatok
Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését.
Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.
A tevékenységünk során NEM gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

3.8 Adattovábbítás

Előfordul, hogy szerződéses partnereink megbízásából adatokat továbbítunk, adatokat dolgozunk fel. Az adattovábbítás feltételeit minden esetben betartjuk, szerződéses kapcsolatban állunk megbízóinkkal, amely szerződésben az adattovábbítási feltételek rögzítve vannak. Az adatok kezelésének célját, időtartamát, a továbbítás címzettjei az érintettek jogait vagy az adatok kezelésének egyéb feltételeit kezelésének lehetséges célját is figyelembe vesszük.

3.9 Jogos érdek

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértjük partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre. Ha valaki nem szeretné a partnereink közül, hogy felhívjuk, írjunk neki, szakmai vagy üzleti kérdésben, töröljük az adatokat. Jellemzően olyan adatokat kezelünk jogos érdek alapján, amelyet partnereink bocsátottak a rendelkezésünkre korábbi együttműködésünk vagy találkozásunk során.

4. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÁLTALUNK KEZELT SZEMÉLYES ADATOKAT?

4.1 Tárhelyszolgáltatás

Puzzle Trade Kft.
2167 Vácduka, Deák utca 11. székhely :
E-mail cím: zsolt.tari@mdcomp.hu
Telefonszám: +36-30-991-7915

A tárhelyszolgáltató hozzáfér a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszeréhez. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás nekünk.

5. AZ ÉRTINTETTEK JOGAI

Az adatkezelés teljes időtartama alatt a következő jogosultságok illetik meg azokat, akiknek személyes adatait kezeljük.

 • már az adatkezelést megelőzően tájékozódhat a látogató vagy jövőbeni partnerünk az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról ("előzetes tájékozódáshoz való jog")
 • joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az adatkezelő által tárolt személyes adatokhoz és azokat megismerhesse, ellenőrizze. A hozzáférést az Adatkezelő e-mailcímén kérheti írásban. Az Adatkezelő az Érintetteket elektronikus úton (e-mailen) tájékoztatja: a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről, továbbá, hogy az adatokat továbbította-e és azok mely személyek részére kerültek továbbításra. Amennyiben másolatot kér az Érintett azt az Adatkezelő adminisztratív költségként számíthatja fel (kivéve az első másolat kiadása).
 • joga van az Érintettnek, hogy helyesbíthesse, vagy személyes adatai kiegészítését kérje
 • joga van a törlést kérni (kivéve, ha az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez, pl. számla kiállítása esetén), az adatkezelést korlátozni, tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen
 • joga van arra, hogy kérésre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje (kérelemre e-mailben) ha az adat kezelése jogellenes, hiányos vagy téves, megszűnt az adatkezelés célja vagy lejárt a tárolási határidő vagy azt a bíróság, hatóság elrendelte) a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő minden címzettet köteles fentiekről tájékoztatni, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték.
 • joga van a saját adatit megszerezni, amely adatokat a jelen tájékoztató alapján megadott. Csak az érintett által átadott adatokra vonatkozik ez a jogosultság pl. statisztikai adatokra nincs lehetőség.
 • Az Érintett az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adataival kapcsolatban jogosult az adatait: (i) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni; (ii) jogosult más adatkezelőhöz továbbítani; (iii) kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz - ha ez technikailag megvalósítható.
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha tiltakozik, az Adatkezelő köteles törölni a rendszerében az Érintett írásbeli (e-mail) kérelmére az adatokat.. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül ingyenesen, írásban tájékoztatja az Érintettet az intézkedéséről és ismerteti az indokokat és a jogorvoslati lehetőségeket, vagyis, hogy kihez fordulhat. Ha a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat.
 • ha előfordul adatvédelmi incidens (adatok sérülnek, elvesznek vagy jogosulatlanul kerülnek harmadik félhez) az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az Érintettet.
 • az Érintett, ha úgy érzi, hogy az adatai kezelése nem jogszerű, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, a felügyeleti hatóság döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatba, bírósághoz fordulhat.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZ BENYÚJTÁSA

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az iroda@helikopteringatlan.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be. Ha úgy gondolja, hogy szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, segítünk Önnek. Ide várjuk üzenetét: iroda@helikopteringatlan.hu , Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság - az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék - előtt érvényesítheti, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) panasszal fordulhat.

Amennyiben az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az Érintettet azonosítani tudja, az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az Érintett személyazonosságának igazolásához szükséges információk nyújtását kérheti.

7. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Biztonsági rendszerünk kialakítása figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatónk 2020. július 1. lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmát, módosítjuk. Amennyiben változik a tevékenységi körünk felülvizsgáljuk a jelen tájékoztatót és frissítjük.

9. PONTOS JOGALAPOK

A 3. pontban felsorolt tevékenységeink jogalapja pontosan:

 • Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés a honlapunkra kihelyezett űrlapon keresztül

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 • Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 • Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 • Számlázási kötelezettségünk teljesítése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit részletezi.

 • Szolgáltatásaink teljesítése - szerződéskötés

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) ÉS a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:58. § (A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.)

 • Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek.

 • Facebook üzleti oldalt működtetünk www.facebook.com/helikopteringatlan NÉVEN

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 • Sütiket is kezel honlapunk

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

A jelen tájékoztató elkészítését az alábbi jogforrások segítették:

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és
  https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
 • A 29-es munkacsoport állásfoglalása az adatkezelési tevékenységekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettségtől való eltérésre https://www.naih.hu/files/WP29-nyilvantartasi_kot_elteres-2018-05-31.pdf
 • a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
 • a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 - utolsó módosítás: 2018.04.10.) https://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf
 • 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 - utolsó módosítás: 2018.04.11.) https://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf

 

Helikopter Ingatlan
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!